لبخندی بر روی لب کودک ناامید و بیمار، که دل‌ های ما را می‌لرزاند، با امید همیاری و حمایت شما بتوانیم آشفته‌دلی را مرهمی باشیم

به خدا که هیچ‌کس را ثمر آنقدر نباشد

که به روی ناامیدی در بسته باز کردن

درباره ما

به وب سایت خیریه رافائل خوش آمدید
سازمان مردم‌نهاد رافائل، در ژانویه 2017 تاسیس شد. رافائل افتخار دارد با حمایت شما عزیزان بتواند هدف اصلی خود را که کمک و یاری به کودکان دردمند و بیماراست به مرحله اجرا بگذارد تا نور امیدی به قلب این عزیزان بتابد. ما در رافائل، داوطلبانه و بدون چشم‌ داشت مشغول فعالیت هستیم، تا با کمک و همکاری شما بتوانیم این امر خیر را ادامه دهیم
تمامی فعالیت های ما به نفع کودکان نیازمند ایران است

کمک مالی

با تشکر و قدردانی از کلیه عزیزانی که با کمک مالی ما را در امور کمک به کودکان یاری و پشتیبانی می نمائید

میتوانید به وب سایت آلمانی مراجعه کنید online جهت کمک مالی از طریق

بانک: Sparkasse Bremen
شماره حساب: DE24 2905 0101 0082 0300 81
کد شعبه: SBREDE22XXX

کمک مالی از طریق via PayPal:

 

کمک های مالی شما عزیزان به طور کامل به کودکان نیازمند می‌رسد

‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬‫ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫اﯾﺮان‬

‫اﻧﺠﻤﻦ‬‫ﺧﯿﺮﯾﻪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫در‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫زﯾﺮ‬ ‫را‬ ‫دارد‪.‬‬
کمک به بچه هایی با بیماری لاعلاج، بچه هایی که دچار اختلال حواس هستند و کودکانی که در اثر زلزله و سیل دچار آسیب شدن

ما صمیمانه از شما عزیزان تقاضای کمک و حمایت داریم، تا بتوانیم این خواست قلبی را که کمک به این کودکان است توسعه دهیم

‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬‫ﻫﺎی‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫آﻟﻤﺎن‬

‫ﻣﺎ‬‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻨﻮن‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻫﺎی‬ ‫ﻧﻘﺪی‬ ‫در‬ ‫ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺑﺮﻣﻦ‬ ‫آﻟﻤﺎن‬ ‫داﺷﺘﻪ‬ ‫اﯾﻢ‪.‬‬

‫ﻫﻤﮑﺎری‬

انجمن رافائل با چهار سازمان مردم نهاد برای کمک به کودکان در ایران همکاری می کند

‫رﯾﺸﻪ‬‫ﻫﺎ‬

سازمانی برای کودکان بیمار

‫ﺻﺒﺢ‬‫روﯾﺶ‬

‫ﻣﺪرﺳﻪ‬‫ای‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﺎر‬

‫اﻧﺠﻤﻦ‬‫ﺧﯿﺮﯾﻪ‬ ‫اوﺗﯿﺴﻢ‬ ‫اﯾﺮان

انجمن محک برای کودکان مبتلا به سرطان

تماس با ما

با تشکر از تماس شما با ما خواهشمند است نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذاشته و با کمال میل پاسخگوی سوالات شما هستیم

„Raphael Kinderhilfe e.V.“